Đấu thầu điện tử
Hợp đồng điện tử
Thanh toán điện tử
Đào tạo trực tuyến
Dành cho nhà thầu, nhà đầu tư mới
Thống kê, giám sát hoạt động đấu thầu
Cơ hội với VNEPS
Nhà thầu cần biết
Đến với VNEPS, nhà thầu có thể:
Tìm kiếm cơ hội đấu thầu; Tối ưu hóa công tác chuẩn bị và dự thầu, Quản lý toàn bộ hoạt động đấu thầu. Và hơn thế nữa…
Nhà đầu tư cần biết
Đến với VNEPS, nhà đầu tư có thể: Tìm kiếm cơ hội đầu tư, đấu thầu; Tối ưu hóa công tác chuẩn bị và dự thầu; Quản lý toàn bộ hoạt động đấu thầu. Và hơn thế nữa…
{{dataLkg?.advContentDTO?.content }}
Bạn chưa đăng ký trên Hệ thống?

THÔNG BÁO

Đây là hệ thống đào tạo

CẬP NHẬP HÌNH THỨC NHẬN MÃ XÁC THỰC ĐĂNG NHẬP

Từ ngày 1/5/2023, Hệ thống e-GP chính thức ngừng sử dụng hình thức nhận mã xác thực (OTP) qua email và chuyển sang sử dụng hoàn toàn bằng hình thức nhận OTP qua ứng dụng Google Authenticator. Vì vậy để không ảnh hưởng đến quá trình tham dự thầu cũng như các hoạt động khác trên hệ thống, đề nghị người dùng khẩn trương thay đổi hình thức xác thực sang hình thức nhận OTP qua ứng dụng Google Authenticator. Hướng dẫn sử dụng tại đây.
{{timeRemaining}}
ĐỂ SAU
CẬP NHẬP NGAY

Vui lòng xác nhận thông tin hóa đơn

Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Nhà thầu vui lòng kiểm tra, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai sẽ được ghi trên hóa đơn điện tử