Thông tin liên hệ

Location
Địa chỉ

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Phone
Số điện thoại

19006126

Fax
Số Fax

080 43108

Mail
Email

muasamcong@mpi.gov.vn

1. Trước khi đặt câu hỏi lên hệ thống, bạn hãy tham khảo những câu hỏi thường gặp tại đây.

2. Trường hợp bạn đã gửi câu hỏi, vui lòng tra cứu câu trả lời tại đây.

Thông tin bắt buộc nhập
Thông tin bắt buộc nhập
Email sai định dạng
Thông tin bắt buộc nhập
Email sai định dạng
Thông tin bắt buộc nhập
Thông tin bắt buộc nhập
Thông tin bắt buộc nhập
Thông tin bắt buộc nhập
Thông tin bắt buộc nhập
Tải file {{files.name}}
Vui lòng nhập capcha
Mã xác nhận không đúng
{{filesFeedBack.name}}
{{filesFeedBackOther.name}}
Mã xác nhận không đúng. Vui lòng nhập lại